Menu

2226 – 现实 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《现》字的笔顺动画演示

《现》的笔顺动画写字动画演示

《现》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《现》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《实》字的笔顺动画演示

《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 严酷的现实
 • Phồn – 嚴酷的現實
 • Pinyin – Yánkù de xiànshí
 • Bồi – Dán khu tơ xiên sứ
 • Dịch tiếng Việt – Hiện thực nghiệt ngã
 • Dịch tiếng Anh – grim reality

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们脱离了现实
 • Phồn – 我們脫離了現實
 • Pinyin – Wǒmen tuōlíle xiànshí
 • Bồi – Ủa mân thua lí lơ xiên sứ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi đã xa rời với hiện thực
 • Dịch tiếng Anh – We were out of touch with reality.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  35  =  36