Menu

2227 – 现象 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《现》字的笔顺动画演示

《现》的笔顺动画写字动画演示

《现》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《现》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《象》字的笔顺动画演示

《象》的笔顺动画写字动画演示

《象》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《象》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 是正常现象
 • Phồn – 是正常現象
 • Pinyin – Shì zhèngcháng xiànxiàng
 • Bồi – Sư châng cháng xiên xeng
 • Dịch tiếng Việt – Là bình thường
 • Dịch tiếng Anh – to be the norm

Ví dụ 2:

 • Giản – 遏止腐败现象
 • Phồn – 遏止腐敗現象
 • Pinyin – Èzhǐ fǔbài xiànxiàng
 • Bồi – Ưa chứ phủ pai xiên xeng
 • Dịch tiếng Việt – Ngăn chặn tham nhũng
 • Dịch tiếng Anh – check corruption


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

2  +  1  =