Menu

2230 – 相当 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《相》字的笔顺动画演示

《相》的笔顺动画写字动画演示

《相》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《相》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《当》字的笔顺动画演示

《当》的笔顺动画写字动画演示

《当》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《当》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我相当明白
 • Phồn – 我相當明白
 • Pinyin – Wǒ xiāngdāng míngbái
 • Bồi – Ủa xeng tang mính pái
 • Dịch tiếng Việt – Tôi khá hiểu
 • Dịch tiếng Anh – I quite understand

Ví dụ 2:

 • Giản – 我相当喜欢它
 • Phồn – 我相當喜歡它
 • Pinyin – Wǒ xiāngdāng xǐhuān tā
 • Bồi – Ủa xeng tang xỉ hoan tha
 • Dịch tiếng Việt – Tôi khá thích nó
 • Dịch tiếng Anh – I quite like it.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

42  +    =  45