Menu

2236 – 想念 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《想》字的笔顺动画演示

《想》的笔顺动画写字动画演示

《想》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《想》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《念》字的笔顺动画演示

《念》的笔顺动画写字动画演示

《念》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《念》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你想念我吗?
 • Phồn – 你想念我嗎?
 • Pinyin – Nǐ xiǎngniàn wǒ ma?
 • Bồi –  Ní xẻng niên ủa ma?
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có nhớ tôi không
 • Dịch tiếng Anh – Did you miss me?

Ví dụ 2:

 • Giản – 我非常想念他
 • Phồn – 我非常想念他
 • Pinyin – Wǒ fēicháng xiǎngniàn tā
 • Bồi – Ủa phây cháng xẻng niên tha
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nhớ anh ấy rất nhiều
 • Dịch tiếng Anh – I missed him sorely.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

4  +  5  =