Menu

2238 – 象棋 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《象》字的笔顺动画演示

《象》的笔顺动画写字动画演示

《象》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《象》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《棋》字的笔顺动画演示

《棋》的笔顺动画写字动画演示

《棋》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《棋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是国际象棋大师
 • Phồn – 他是國際象棋大師
 • Pinyin – Tā shì guójì xiàngqí dàshī
 • Bồi – Tha sư cúa chi xeng chí ta sư
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy là một bậc thầy cờ vua
 • Dịch tiếng Anh – He is a chess master.

Ví dụ 2:

 • Giản – 下象棋电脑能打败人吗?
 • Phồn – 下象棋電腦能打敗人嗎?
 • Pinyin – Xià xiàngqí diànnǎo néng dǎbài rén ma?
 • Bồi – Xa xeng chí tiên nảo nấng tả pai rấn ma?
 • Dịch tiếng Việt – Một máy tính cờ vua có thể đánh bại một ai đó?
 • Dịch tiếng Anh – Could a computer ever beat a human at chess?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

3  +  5  =