Menu

2240 – 项 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《项》字的笔顺动画演示

《项》的笔顺动画写字动画演示

《项》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《项》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 拖运是项乏味的工作
 • Phồn – 拖運是項乏味的工作
 • Pinyin – Tuō yùn shì xiàng fáwèi de gōngzuò
 • Bồi – Tua duyn sư xeng phá uây tơ cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Kéo dài là công việc tẻ nhạt
 • Dịch tiếng Anh – Drawing can be a tedious task.

Ví dụ 2:

 • Giản – 第一项探讨药物作用的研究
 • Phồn – 第一項探討藥物作用的研究
 • Pinyin – Dì yī xiàng tàntǎo yàowù zuòyòng de yánjiū
 • Bồi – Ti i xeng than thảo dao u chua dung tơ dán chiêu
 • Dịch tiếng Việt – Nghiên cứu đầu tiên để điều tra tác dụng của thuốc
 • Dịch tiếng Anh – the first study of the drug’s effects


Các chữ Hán đồng âm

 • 像: to resemble; to be like; to look as if; such as; appearance; image; portrait; image under a mapping (math.);
 • 向: towards; to face; to turn towards; direction; to support; to side with; shortly before; formerly; always; all along;
 • 巷: lane; alley;
 • 橡: oak; Quercus serrata;
 • 蟓: silkworm;
 • 蠁: larvae;
 • 象: elephant; CL:隻|只[zhi1]; shape; form; appearance; to imitate;
 • 項: item


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

2  +  3  =