Menu

2241 – 项链 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《项》字的笔顺动画演示

《项》的笔顺动画写字动画演示

《项》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《项》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《链》字的笔顺动画演示

《链》的笔顺动画写字动画演示

《链》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《链》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他们赎回了典当的项链
 • Phồn – 他們贖回了典當的項鍊
 • Pinyin – Tāmen shú huíle diǎndàng de xiàngliàn
 • Bồi – Tha mân su huấy lơ tiển tang tơ xeng liên
 • Dịch tiếng Việt – Họ đã mua lại vòng cổ mà họ đã cầm (đồ)
 • Dịch tiếng Anh – They redeemed the necklace they had pawned.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个宝塔形的项链真漂亮
 • Phồn – 這個寶塔形的項鍊真漂亮
 • Pinyin – Zhège bǎotǎ xíng de xiàngliàn zhēn piàoliang
 • Bồi – Chưa cơ páo thả xính tơ xeng liên chân peo leng
 • Dịch tiếng Việt – Chiếc vòng cổ hình ngôi chùa này thật đẹp
 • Dịch tiếng Anh – The tower-shaped necklace looks so nice.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

7  +  1  =