Menu

2243 – 消费 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《消》字的笔顺动画演示

《消》的笔顺动画写字动画演示

《消》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《消》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《费》字的笔顺动画演示

《费》的笔顺动画写字动画演示

《费》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《费》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 减价促进了消费
 • Phồn – 減價促進了消費
 • Pinyin – Jiǎn jià cùjìnle xiāofèi
 • Bồi – Chiển cha chuân chin lơ xeo phây
 • Dịch tiếng Việt – Giảm giá thúc đẩy tiêu thụ
 • Dịch tiếng Anh – A reduction in prices boosts consumption.

Ví dụ 2:

 • Giản – 共消费3美元15美分
 • Phồn – 共消費3美元15美分
 • Pinyin – Gòng xiāofèi 3 měiyuán 15 měi fēn
 • Bồi – Cung xeo phây san mẩy doán sứ ủ mẩy phân
 • Dịch tiếng Việt – Tổng cộng $ 3 15 xu
 • Dịch tiếng Anh – The total cost is three dollars and fifteen cents.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

9  +  1  =