Menu

2244 – 消化 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《消》字的笔顺动画演示

《消》的笔顺动画写字动画演示

《消》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《消》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《化》字的笔顺动画演示

《化》的笔顺动画写字动画演示

《化》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《化》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《化》字的基本信息


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 水果帮助消化
 • Phồn – 水果幫助消化
 • Pinyin – Shuǐguǒ bāngzhù xiāohuà
 • Bồi – Suấy của pang chu xeo hoa
 • Dịch tiếng Việt – Trái cây giúp tiêu hóa
 • Dịch tiếng Anh – Fruit aids the digestion.

Ví dụ 2:

 • Giản – 消化液有助于消化
 • Phồn – 消化液有助於消化
 • Pinyin – Xiāohuà yè yǒu zhù yú xiāohuà
 • Bồi – Xeo hoa dê dẩu chuy dú xeo hoa
 • Dịch tiếng Việt – Dịch tiêu hóa giúp tiêu hóa
 • Dịch tiếng Anh – The digestive juices help the digesting process.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

8  +  1  =