Menu

2248 – 小麦 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《小》字的笔顺动画演示

《小》的笔顺动画写字动画演示

《小》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《小》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《麦》字的笔顺动画演示

《麦》的笔顺动画写字动画演示

《麦》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《麦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 农民在田里播种小麦。
 • Phồn – 农民在田里播种小麦。
 • Pinyin – Nóngmín zàitiánlǐ bōzhòng xiǎomài.
 • Bồi – Nung mín chai thiến lỉ pua chung xẻo mai
 • Dịch tiếng Việt – Nông dân đang trồng lúa mì trên các cánh đồng.
 • Dịch tiếng Anh – Farmers are sowing the field with wheat.

Ví dụ 2:

 • Giản – 头茬小麦的长势喜人呀!
 • Phồn – 头茬小麦的长势喜人呀!
 • Pinyin – Tóuchá xiǎomài de zhǎngshì xǐrén ya!
 • Bồi – Thâu chá xẻo mai tơ chảng sư xỉ rấn a!
 • Dịch tiếng Việt – Vụ lúa mì đầu tiên đang phát triển!
 • Dịch tiếng Anh -The first batch of wheat is growing promisingly!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

46  +    =  52