Menu

2252 – 歇 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《歇》字的笔顺动画演示

《歇》的笔顺动画写字动画演示

《歇》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《歇》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 歇会儿后,我们会接着跑
 • Phồn – 歇會兒後,我們會接著跑
 • Pinyin – Xiē huì er hòu, wǒmen huì jiēzhe pǎo
 • Bồi – Xia huây ơ hâu, ủa mân huây chia chơ pảo
 • Dịch tiếng Việt – Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ tiếp tục chạy
 • Dịch tiếng Anh – After this break, we’ll continue running.

Ví dụ 2:

 • Giản – 随意春芳歇,王孙自可留
 • Phồn – 隨意春芳歇,王孫自可留
 • Pinyin – Suíyì chūnfāng xiē, wángsūn zì kě liú
 • Bồi – Suấy i chuân phang xia, oáng suân khửa liếu
 • Dịch tiếng Việt – Chun Phường nghỉ ngơi theo ý muốn, Wang Sun có thể ở lại
 • Dịch tiếng Anh – Noble young men will be detained by spring flowers.


Các chữ Hán đồng âm

 • 些: some; few; several; measure word indicating a small amount or small number (greater than 1);
 • 楔: to wedge; wedge;
 • 蝎: scorpion;
 • 褉: short garments;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

  +  30  =  33