Menu

2253 – 斜 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《斜》字的笔顺动画演示

《斜》的笔顺动画写字动画演示

《斜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《斜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 向右/ 左倾斜
 • Phồn – 向右/ 左傾斜
 • Pinyin – Xiàng yòu/ zuǒ qīngxié
 • Bồi – Xeng dâu/ chủa chinh xía
 • Dịch tiếng Việt – Nghiêng phải / trái
 • Dịch tiếng Anh – to slope to the right/ left

Ví dụ 2:

 • Giản – 柱子向左倾斜
 • Phồn – 柱子向左傾斜
 • Pinyin – Zhùzi xiàng zuǒ qīngxié
 • Bồi – Chu chư xeng chủa chinh xía
 • Dịch tiếng Việt – Trụ cột nghiêng sang trái
 • Dịch tiếng Anh – The pole tilts to the left.


Các chữ Hán đồng âm

 • 㶸: (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 協|协[xie2];
 • 偕: in company with;
 • 勰: harmonious;
 • 协: to cooperate; to harmonize; to help; to assist; to join;
 • 挟: to clasp under the arm; to coerce;
 • 携: to carry; to take along; to bring along; to hold (hands); also pr. [xi1];
 • 撷: to collect; Taiwan pr. [jie2];
 • 缬: knot; tie a knot;
 • 胁: flank (the side of one’s torso); to coerce; to threaten;
 • 襭: carry with the front of a robe;
 • 谐: harmonious;
 • 邪: demonic; iniquitous; nefarious; evil; unhealthy influences that cause disease (Chinese medicine);
 • 鞋: shoe; CL:雙|双[shuang1],隻|只[zhi1];
 • 頡: Jie
 • 龤: to harmonize; to accord with; to agree;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

  +  76  =  84