Menu

2258 – 信号 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《信》字的笔顺动画演示

《信》的笔顺动画写字动画演示

《信》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《信》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《号》字的笔顺动画演示

《号》的笔顺动画写字动画演示

《号》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《号》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 发出求救信号
 • Phồn – 發出求救信號
 • Pinyin – Fāchū qiújiù xìnhào
 • Bồi – Pha chuy chiếu chiêu xin hao
 • Dịch tiếng Việt – Tín hiệu giúp đỡ
 • Dịch tiếng Anh – send out an SOS

Ví dụ 2:

 • Giản – 报警器输出信号
 • Phồn – 報警器輸出信號
 • Pinyin – Bàojǐng qì shūchū xìnhào
 • Bồi – Poa chỉnh chi su chu xin hao
 • Dịch tiếng Việt – Tín hiệu đầu ra báo động
 • Dịch tiếng Anh – The alarm emits a signal.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

1  +  1  =