Menu

2268 – 行为 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《行》字的笔顺动画演示

《行》的笔顺动画写字动画演示

《行》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《行》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《为》字的笔顺动画演示

《为》的笔顺动画写字动画演示

《为》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《为》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他行为合法
 • Phồn – 他行為合法
 • Pinyin – Tā xíngwéi héfǎ
 • Bồi – Tha xinh uấy hứa phả
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta hành động hợp pháp
 • Dịch tiếng Anh – He acted legally.

Ví dụ 2:

 • Giản – 有通奸行为
 • Phồn – 有通姦行為
 • Pinyin – Yǒu tōngjiān xíngwéi
 • Bồi – Dẩu thung chiên xinh uấy
 • Dịch tiếng Việt – Có hành vi ngoại tình
 • Dịch tiếng Anh – to commit adultery


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

8  +  2  =