Menu

2272 – 兄弟 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《兄》字的笔顺动画演示

《兄》的笔顺动画写字动画演示

《兄》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《兄》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《弟》字的笔顺动画演示

《弟》的笔顺动画写字动画演示

《弟》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《弟》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我的兄弟姐妹们
 • Phồn – 我的兄弟姐妹们
 • Pinyin – Wǒ de xiōngdìjiěmèi men
 • Bồi – Ủa tơ xung ti chỉa mây mân
 • Dịch tiếng Việt – Anh chị em của tôi
 • Dịch tiếng Anh – my brothers and sisters

Ví dụ 2:

 • Giản – 亲兄弟明算账。
 • Phồn – 亲兄弟明算账。
 • Pinyin – Qīn xiōngdì míng suànzhàng.
 • Bồi – Chin xung ti mính soan chang
 • Dịch tiếng Việt – Anh em giải quyết tài khoản.
 • Dịch tiếng Anh – Our brothers keep careful accounts.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

8  +  1  =