Menu

2274 – 休闲 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《休》字的笔顺动画演示

《休》的笔顺动画写字动画演示

《休》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《休》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《闲》字的笔顺动画演示

《闲》的笔顺动画写字动画演示

《闲》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《闲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 工作和休闲穿插进行
 • Phồn – 工作和休閒穿插進行
 • Pinyin – Gōngzuò hé xiūxián chuānchā jìnxíng
 • Bồi – Cung chua hứa xieu xiến choan cha chin xính
 • Dịch tiếng Việt – Công việc và giải trí xen kẽ
 • Dịch tiếng Anh – take turns to work and rest

Ví dụ 2:

 • Giản – 现在的流行时尚是休闲装
 • Phồn – 現在的流行時尚是休閒裝
 • Pinyin – Xiànzài de liúxíng shíshàng shì xiūxián zhuāng
 • Bồi – Xiên chai tơ liêu xính sứ sang sư xiêu xiến choang
 • Dịch tiếng Việt – Bây giờ thời trang là bình thường
 • Dịch tiếng Anh – The current trend is towards casual clothing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

9  +  1  =