Menu

2275 – 修改 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《修》字的笔顺动画演示

《修》的笔顺动画写字动画演示

《修》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《修》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《改》字的笔顺动画演示

《改》的笔顺动画写字动画演示

《改》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《改》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 有必要修改法律
 • Phồn – 有必要修改法律
 • Pinyin – Yǒu bìyào xiūgǎi fǎlǜ
 • Bồi – Dẩu pi dao xieu cái pahr luy
 • Dịch tiếng Việt – Cần sửa luật
 • Dịch tiếng Anh – Changes in the law are needed.

Ví dụ 2:

 • Giản – 对某物进行修改
 • Phồn – 對某物進行修改
 • Pinyin – Duì mǒu wù jìnxíng xiūgǎi
 • Bồi – Tuây mẩu u chin xính xiêu cải
 • Dịch tiếng Việt – Sửa đổi một cái gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to make modifications to something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

  +  25  =  28