Menu

2277 – 叙述 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《叙》字的笔顺动画演示

《叙》的笔顺动画写字动画演示

《叙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《叙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《述》字的笔顺动画演示

《述》的笔顺动画写字动画演示

《述》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《述》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 没有详细叙述 –
 • Phồn – 沒有詳細敘述
 • Pinyin – Méiyǒu xiángxì xùshù
 • Bồi – Mấy dẩu xéng xi xuy su
 • Dịch tiếng Việt – Không chi tiết
 • Dịch tiếng Anh – to (not) go into details

Ví dụ 2:

 • Giản – 详细的叙述
 • Phồn – 詳細的敘述
 • Pinyin – Xiángxì de xùshù
 • Bồi – Xéng xi tơ xuy su
 • Dịch tiếng Việt – Tường thuật chi tiết
 • Dịch tiếng Anh – a detailed account.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

5  +  2  =