Menu

2281 – 学术 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《学》字的笔顺动画演示

《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《术》字的笔顺动画演示

《术》的笔顺动画写字动画演示

《术》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《术》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 学术性惩戒
 • Phồn – 學術性懲戒
 • Pinyin – Xuéshù xìng chéngjiè
 • Bồi – Xuế su xinh chấng chia
 • Dịch tiếng Việt – Kỷ luật học tập
 • Dịch tiếng Anh – Academic Punishment.

Ví dụ 2:

 • Giản – 参与型学术
 • Phồn – 參與型學術
 • Pinyin – Cānyù xíng xuéshù
 • Bồi – Chan duy xính xuế su
 • Dịch tiếng Việt – Học có sự tham gia
 • Dịch tiếng Anh – scholarship of engagement.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

44  +    =  51