Menu

2282 – 学问 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《学》字的笔顺动画演示

《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《问》字的笔顺动画演示

《问》的笔顺动画写字动画演示

《问》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《问》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他特别有学问
 • Phồn – 他特別有學問
 • Pinyin – Tā tèbié yǒu xuéwèn
 • Bồi – Tha thưa pía dẩu xuế uân
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đặc biệt hiểu biết
 • Dịch tiếng Anh – He’s extremely knowledgeable.

Ví dụ 2:

 • Giản – 不耻下问才能有学问
 • Phồn – 不恥下問才能有學問
 • Pinyin – Bùchǐxiàwèn cáinéng yǒu xuéwèn
 • Bồi – Pu chử xa uân chai nấng dẩu xuế uân
 • Dịch tiếng Việt – Bạn có thể học mà không xấu hổ
 • Dịch tiếng Anh – A man becomes learned by asking questions.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

83  +    =  86