Menu

2284 – 寻找 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《寻》字的笔顺动画演示

《寻》的笔顺动画写字动画演示

《寻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《寻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《找》字的笔顺动画演示

《找》的笔顺动画写字动画演示

《找》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《找》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我到处寻找新老师
 • Phồn – 我到處尋找新老師
 • Pinyin – Wǒ dàochù xúnzhǎo xīn lǎoshī
 • Bồi – Ủa tao chu xuýn chảo xin lảo sư
 • Dịch tiếng Việt – Tôi tìm giáo viên mới ở khắp mọi nơi
 • Dịch tiếng Anh – I searched high and low for a new teacher.

Ví dụ 2:

 • Giản – 寻找丢失的钱包
 • Phồn – 尋找丟失的錢包
 • Pinyin – Xúnzhǎo diūshī de qiánbāo
 • Bồi – Xuýn chảo tiêu sư tơ chiến pao
 • Dịch tiếng Việt – Tìm kiếm một chiếc ví bị mất
 • Dịch tiếng Anh – look for a lost purse


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

19  +    =  26