Menu

2286 – 训练 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《训》字的笔顺动画演示

《训》的笔顺动画写字动画演示

《训》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《训》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《练》字的笔顺动画演示

《练》的笔顺动画写字动画演示

《练》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《练》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 狗很容易训练
 • Phồn – 狗很容易訓練
 • Pinyin – Gǒu hěn róngyì xùnliàn
 • Bồi – Cấu rẩn rúng u xuân liên
 • Dịch tiếng Việt – Chó dễ huấn luyện
 • Dịch tiếng Anh – dogs are easy to train

Ví dụ 2:

 • Giản – 他没有接受过写作训练
 • Phồn – 他沒有接受過寫作訓練
 • Pinyin – Tā méiyǒu jiēshòuguò xiězuò xùnliàn
 • Bồi – Tha mấy dẩu chia sâu cua xỉa chua xuân liên
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta không được đào tạo về viết lách
 • Dịch tiếng Anh – He is unbred to writing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

  +  28  =  37