Menu

2288 – 押金 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《押》字的笔顺动画演示

《押》的笔顺动画写字动画演示

《押》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《押》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《金》字的笔顺动画演示

《金》的笔顺动画写字动画演示

《金》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《金》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 退还的押金
 • Phồn – 退還的押金
 • Pinyin – Tuìhuán de yājīn
 • Bồi – Thuây hoán tơ da chin
 • Dịch tiếng Việt – Tiền đặt cọc có thể hoàn lại
 • Dịch tiếng Anh – deposit released

Ví dụ 2:

 • Giản – 扣留的押金
 • Phồn – 扣留的押金
 • Pinyin – Kòuliú de yājīn
 • Bồi – Khâu liếu tơ da chin
 • Dịch tiếng Việt – Tiền gửi bị tạm giữ
 • Dịch tiếng Anh – deposit retained.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

2  +  4  =