Menu

2289 – 牙齿 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《牙》字的笔顺动画演示

《牙》的笔顺动画写字动画演示

《牙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《牙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《齿》字的笔顺动画演示

《齿》的笔顺动画写字动画演示

《齿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《齿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 大多数鸟儿没有牙齿
 • Phồn – 大多數鳥兒沒有牙齒
 • Pinyin – Dà duōshù niǎo er méiyǒu yáchǐ
 • Bồi – Ta tua su nẻo ơ mấy dẩu dá chử
 • Dịch tiếng Việt – Hầu hết các loài chim không có răng
 • Dịch tiếng Anh – Most birds are toothless.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我轻敲时牙齿会痛
 • Phồn – 我輕敲時牙齒會痛
 • Pinyin – Wǒ qīng qiāo shí yáchǐ huì tòng
 • Bồi – Ủa chinh cheo sứ dá chử huây thung
 • Dịch tiếng Việt – Răng tôi đau khi tôi gõ
 • Dịch tiếng Anh – The tooth hurts when I tap it.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

85  +    =  92