Menu

2290 – 严肃 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《严》字的笔顺动画演示

《严》的笔顺动画写字动画演示

《严》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《严》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《肃》字的笔顺动画演示

《肃》的笔顺动画写字动画演示

《肃》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《肃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 别不严肃
 • Phồn – 別不嚴肅
 • Pinyin – Bié bù yánsù
 • Bồi – Pía pu dán su
 • Dịch tiếng Việt – Đừng nghiêm túc
 • Dịch tiếng Anh – Don’t trifle with the knife.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他说话的神气很严肃
 • Phồn – 他說話的神氣很嚴肅
 • Pinyin – Tā shuōhuà de shénqì hěn yánsù
 • Bồi – Tha sua hoa tơ sấn chi hẩn dán su
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy nói với vẻ nghiêm túc.
 • Dịch tiếng Anh – His manner as he spoke was serious.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 22 (2251 – 2300)

Comments

  +  71  =  75