Menu

2314 – 乙 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《乙》字的笔顺动画演示

《乙》的笔顺动画写字动画演示

《乙》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《乙》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 甲把钱借给乙
 • Phồn – 甲把錢借給乙
 • Pinyin – Jiǎ bǎ qián jiè gěi yǐ
 • Bồi – Chá pả chiến chia cấy nỉ
 • Dịch tiếng Việt – A cho B vay tiền
 • Dịch tiếng Anh – A lent money to B

Ví dụ 2:

 • Giản – 因此公司乙提起诉讼
 • Phồn – 因此公司乙提起訴訟
 • Pinyin – Yīncǐ gōngsī yǐ tíqǐ sùsòng
 • Bồi – Din chử cung sư ỷ thí chỉ su sung
 • Dịch tiếng Việt – Vì vậy, công ty B đã kiện
 • Dịch tiếng Anh – So company B sues


Các chữ Hán đồng âm

 • 㠯: 㠯
 • 以: to use; by means of; according to; in order to; because of; at (a certain date or place);
 • 倚: to lean on; to rely upon;
 • 偯: to sob; wail;
 • 已: already; to stop; then; afterwards;
 • 扆: screen;
 • 攺: a kind of metal or jade ornament worn in ancient times to ward off evil spirits;
 • 旖: fluttering of flag;
 • 椅: chair;
 • 矣: classical final particle, similar to modern 了[le5];
 • 舣: to moor a boat to the bank;
 • 苡: common plantain (Plantago major);
 • 蚁: ant
 • 螘: ant; variant of 蟻|蚁[yi3];
 • 轙: rings on the yokes;
 • 钇: yttrium (chemistry);
 • 顗: pleasing; respectful manner;
 • 鳦: a swallow (bird);
 • 齮: bite;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

  +  84  =  89