Menu

2402 –争取 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《争》字的笔顺动画演示

《争》的笔顺动画写字动画演示

《争》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《争》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《取》字的笔顺动画演示

《取》的笔顺动画写字动画演示

《取》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《取》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我要去争取
 • Phồn – 我要去爭取
 • Pinyin – Wǒ yào qù zhēngqǔ
 • Bồi – Ủa dao chuy châng chủy
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ chiến đấu
 • Dịch tiếng Anh – I’m gonna fight.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我争取自由
 • Phồn – 我爭取自由
 • Pinyin – Wǒ zhēngqǔ zìyóu
 • Bồi – Ủa châng chủy chư dấu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đấu tranh cho tự do
 • Dịch tiếng Anh – I struggled to get free.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

  +  19  =  29