Menu

2406 – 整个 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《整》字的笔顺动画演示

《整》的笔顺动画写字动画演示

《整》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《整》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《个》字的笔顺动画演示

《个》的笔顺动画写字动画演示

《个》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《个》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 整个故事都是真实的
 • Phồn – 整個故事都是真實的
 • Pinyin – Zhěnggè gùshì dōu shì zhēnshí de
 • Bồi – Chẩng cưa cu sư tâu sư chân sứ tơ
 • Dịch tiếng Việt – Toàn bộ câu chuyện là sự thật
 • Dịch tiếng Anh – UpdThis whole story is true.ating

Ví dụ 2:

 • Giản – 她负责整个委员会
 • Phồn – 她負責整個委員會
 • Pinyin – Tā fùzé zhěnggè wěiyuánhuì
 • Bồi – ha phu chứa chẩng cưa uẩy doán huây
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy chịu trách nhiệm cho toàn bộ ủy ban
 • Dịch tiếng Anh – She took on the whole committee.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

7  +  2  =