Menu

2415 – 支票 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《支》字的笔顺动画演示

《支》的笔顺动画写字动画演示

《支》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《支》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《票》字的笔顺动画演示

《票》的笔顺动画写字动画演示

《票》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《票》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你的支票已寄出
 • Phồn – 你的支票已寄出
 • Pinyin – Nǐ de zhīpiào yǐ jì chū
 • Bồi – Nỉ tơ chư peo ỷ chi chu
 • Dịch tiếng Việt – Tấm séc của bạn đã được gửi trong thư
 • Dịch tiếng Anh – your cheque is in the mail

Ví dụ 2:

 • Giản – 这封信里有张支票
 • Phồn – 這封信裡有張支票
 • Pinyin – Zhè fēng xìn lǐ yǒu zhāng zhīpiào
 • Bồi – Chưa phâng xin lí dẩu chang chư peo
 • Dịch tiếng Việt – Bức thư này kèm theo một tấm séc.
 • Dịch tiếng Anh – This letter enclosed a check.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

4  +  4  =