Menu

2419 – 指挥 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《指》字的笔顺动画演示

《指》的笔顺动画写字动画演示

《指》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《指》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《挥》字的笔顺动画演示

《挥》的笔顺动画写字动画演示

《挥》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《挥》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我不受你指挥!
 • Phồn – 我不受你指揮!
 • Pinyin – Wǒ bù shòu nǐ zhǐhuī!
 • Bồi – Ủa pu sâu ní chử huây!
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không theo lệnh của bạn!
 • Dịch tiếng Anh – I don’t take orders from you!

Ví dụ 2:

 • Giản – 他指挥着这座城市
 • Phồn – 他指揮著這座城市
 • Pinyin – Tā zhǐhuīzhe zhè zuò chéngshì
 • Bồi – Tha chử huây chơ chưa chua chấng sư
 • Dịch tiếng Việt – Ông ấy lãnh đạo thành phố
 • Dịch tiếng Anh – He has cognizance over the city.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

  +  80  =  85