Menu

2425 – 智慧 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《智》字的笔顺动画演示

《智》的笔顺动画写字动画演示

《智》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《智》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《慧》字的笔顺动画演示

《慧》的笔顺动画写字动画演示

《慧》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《慧》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 简洁是智慧的灵魂
 • Phồn – 簡潔是智慧的靈魂
 • Pinyin – Jiǎnjié shì zhìhuì de línghún
 • Bồi – Chiển chía sư chư huây tơ linh huấn
 • Dịch tiếng Việt – Linh hồn của trí tuệ
 • Dịch tiếng Anh – Brevity is the soul of wit.

Ví dụ 2:

 • Giản – 很大的智慧
 • Phồn – 很大的智慧
 • Pinyin – Hěn dà de zhìhuì
 • Bồi – Hẩn ta tơ chư huây
 • Dịch tiếng Việt – Trí tuệ tuyệt vời
 • Dịch tiếng Anh – great wisdom.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

8  +  2  =