Menu

2428 – 至今 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《至》字的笔顺动画演示

《至》的笔顺动画写字动画演示

《至》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《至》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《今》字的笔顺动画演示

《今》的笔顺动画写字动画演示

《今》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《今》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这至今是个谜
 • Phồn – 這至今是個謎
 • Pinyin – Zhè zhìjīn shìgè mí
 • Bồi – Chưa chư chin sư cưa mí
 • Dịch tiếng Việt – Đây là một bí ẩn cho đến nay
 • Dịch tiếng Anh – It’s a mystery.

Ví dụ 2:

 • Giản – 从我复活至今
 • Phồn – 從我複活至今
 • Pinyin – Cóng wǒ fùhuó zhìjīn
 • Bồi – Chúng ủa phu húa chư chin
 • Dịch tiếng Việt – Kể từ khi tôi hồi sinh
 • Dịch tiếng Anh – Ever since I got brought back to life.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

84  +    =  86