Menu

2435 – 重量 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《重》字的笔顺动画演示

《重》的笔顺动画写字动画演示

《重》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《重》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《量》字的笔顺动画演示

《量》的笔顺动画写字动画演示

《量》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《量》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 重量使绳子绷紧了
 • Phồn – 重量使繩子繃緊了
 • Pinyin – Zhòngliàng shǐ shéngzi běng jǐnle
 • Bồi – Chung leng sử sấng chư pấng chỉn lơ
 • Dịch tiếng Việt – Trọng lượng căng dây
 • Dịch tiếng Anh – The rope was tensed up by the weight.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我猜总重量是四磅
 • Phồn – 我猜總重量是四磅
 • Pinyin – Wǒ cāi zǒng zhòngliàng shì sì bàng
 • Bồi – Ủa chái chủng chung leng sư sư pang
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đoán tổng trọng lượng là bốn pounds
 • Dịch tiếng Anh – I put the weight at four pounds in total.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

  +  21  =  31