Menu

2437 – 猪 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《猪》字的笔顺动画演示

《猪》的笔顺动画写字动画演示

《猪》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《猪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 农场里有猪、马和牛
 • Phồn – 農場裡有豬、馬和牛
 • Pinyin – Nóngchǎng lǐ yǒu zhū, mǎ héniú
 • Bồi – Núng choản chí dẩu chu, mả hưa niếu
 • Dịch tiếng Việt – Có lợn, ngựa và bò trong trang trại
 • Dịch tiếng Anh – There are pigs, horses and cows on the farm.

Ví dụ 2:

 • Giản – 猪穿甲胄仍是猪
 • Phồn – 豬穿甲胄仍是豬
 • Pinyin – Zhū chuān jiǎzhòu réng shì zhū
 • Bồi – Chu choam chả châu rấng sư chu
 • Dịch tiếng Việt – Lợn lợn vẫn là lợn
 • Dịch tiếng Anh – A hog in armour is still a hog.


Các chữ Hán đồng âm

 • 侏: dwarf;
 • 朱: vermilion;
 • 株: tree trunk; stump (tree root); a plant; classifier for trees or plants; to involve others (in shady business);
 • 槠: Quercus glanca;
 • 橥: Zelkova acuminata;
 • 洙: name of a river;
 • 潴: pool; pond;
 • 珠: bead; pearl; CL:粒[li4],顆|颗[ke1];
 • 茱: cornelian cherry;
 • 蠩: a toad;
 • 諸: various
 • 诛: to put (a criminal) to death; to punish;
 • 诸: all; various;
 • 跦: pace back and forth; to walk;
 • 邾: name of a feudal state;
 • 铢: twenty-fourth part of a tael (2 or 3 grams);
 • 駯: black muzzle (of a horse);


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK5

 • Chính là từ này

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 猴


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

20  +    =  22