Menu

2440 –逐渐 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《逐》字的笔顺动画演示

《逐》的笔顺动画写字动画演示

《逐》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《逐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《渐》字的笔顺动画演示

《渐》的笔顺动画写字动画演示

《渐》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《渐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 风逐渐停了
 • Phồn – 風逐漸停了
 • Pinyin – Fēng zhújiàn tíngle
 • Bồi – Phâng chú chiên thính lơ
 • Dịch tiếng Việt – Gió ngừng thổi
 • Dịch tiếng Anh – The wind gradually died away.

Ví dụ 2:

 • Giản – 利润逐渐下滑
 • Phồn – 利潤逐漸下滑
 • Pinyin – Lìrùn zhújiàn xiàhuá
 • Bồi – Li ruân chú chiên xa hóa
 • Dịch tiếng Việt – Lợi nhuận giảm dần
 • Dịch tiếng Anh – The interest declined by little and little.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

2  +  7  =