Menu

2443 – 主观 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《主》字的笔顺动画演示

《主》的笔顺动画写字动画演示

《主》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《主》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《观》字的笔顺动画演示

《观》的笔顺动画写字动画演示

《观》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《观》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 你不能主观地看待这些事实
 • Phồn – 你不能主觀地看待這些事實
 • Pinyin – Nǐ bùnéng zhǔguān de kàndài zhèxiē shìshí
 • Bồi – Nỉ pu nấng chủ quan tơ khan tai chưa xia sư sứ
 • Dịch tiếng Việt – Bạn không thể nhìn vào những sự thật này một cách chủ quan.
 • Dịch tiếng Anh – You cannot look at these facts subjectively.

Ví dụ 2:

 • Giản – 主观客观化
 • Phồn – 主觀客觀化
 • Pinyin – Zhǔguān kèguān huà
 • Bồi – Chủ quan khưa quan hoa
 • Dịch tiếng Việt – Đối tượng chủ quan
 • Dịch tiếng Anh – objectified subject.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

1  +    =  5