Menu

2445 – 主任 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《主》字的笔顺动画演示

《主》的笔顺动画写字动画演示

《主》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《主》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《任》字的笔顺动画演示

《任》的笔顺动画写字动画演示

《任》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《任》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 主任化验师
 • Phồn – 主任化驗師
 • Pinyin – Zhǔrèn huàyàn shī
 • Bồi – Chủ rân hoa dan sư
 • Dịch tiếng Việt – Nhà hóa học
 • Dịch tiếng Anh – Chief Chemist.

Ví dụ 2:

 • Giản – 实验室主任
 • Phồn – 實驗室主任
 • Pinyin – Shíyàn shì zhǔrèn
 • Bồi – Sứ dan sư chủ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Giám đốc phòng thí nghiệm
 • Dịch tiếng Anh – Laboratory Chief.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

  +  22  =  27