Menu

2447 – 主席 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《主》字的笔顺动画演示

《主》的笔顺动画写字动画演示

《主》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《主》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《席》字的笔顺动画演示

《席》的笔顺动画写字动画演示

《席》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《席》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 做大会主席
 • Phồn – 做大會主席
 • Pinyin – Zuò dàhuì zhǔxí
 • Bồi – chua ta huây chủ xí
 • Dịch tiếng Việt – Chủ trì cuộc họp
 • Dịch tiếng Anh – chair a meeting

Ví dụ 2:

 • Giản – 毛主席领导下的中国
 • Phồn – 毛主席領導下的中國
 • Pinyin – Máo zhǔxí lǐngdǎo xià de zhōngguó
 • Bồi – máo chủ xí lính tảo xa tợ chung cúa
 • Dịch tiếng Việt – Trung Quốc dưới thời Mao Chủ Tịch
 • Dịch tiếng Anh – China under Chairman Mao


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

  +  27  =  32