Menu

2449 – 煮 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《煮》字的笔顺动画演示

《煮》的笔顺动画写字动画演示

《煮》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《煮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 豆子煮过火了
 • Phồn – 豆子煮過火了
 • Pinyin – Dòuzi zhǔ guòhuǒle
 • Bồi – tâu chự chủ cua hủa lợ
 • Dịch tiếng Việt -Nấu món từ hạt đậu
 • Dịch tiếng Anh – The peas are overboiled.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们午餐煮热狗吃
 • Phồn – 我們午餐煮熱狗吃
 • Pinyin – Wǒmen wǔcān zhǔ règǒu chī
 • Bồi – ủa mân ủ chan chủ rưa cẩu chư
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi nấu bữa trưa
 • Dịch tiếng Anh – We boiled up hot dogs for lunch.


Các chữ Hán đồng âm

 • 丶: dot’ radical in Chinese characters (Kangxi radical 3); see also 點|点[dian3];
 • 主: owner; master; host; individual or party concerned; God; Lord; main; to indicate or signify; trump card (in card games);
 • 嘱: to enjoin; to implore; to urge;
 • 拄: to lean on; to prop on;
 • 斸: cut;
 • 渚: islet; bank;
 • 瞩: to gaze at; to stare at;
 • 砫: ancestral tablet;
 • 褚: padding (in garment); to store up; pocket; Taiwan pr. [chu3];
 • 詝: wisdom;
 • 陼: islet; bank;
 • 麈: leader of herd; stag;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 25 (2401 – 2450)

Comments

  +  78  =  88