Menu

2481 – 自愿 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《自》字的笔顺动画演示

《自》的笔顺动画写字动画演示

《自》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《自》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《愿》字的笔顺动画演示

《愿》的笔顺动画写字动画演示

《愿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《愿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他自愿地去服兵役
 • Phồn – 他自願地去服兵役
 • Pinyin – Tā zìyuàn de qù fú bīngyì
 • Bồi – Tha chư doan tơ chuy phú pinh y
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.
 • Dịch tiếng Anh – He went to serve in the army on his own account.

Ví dụ 2:

 • Giản – 自愿捐赠,款数不限
 • Phồn – 自願捐贈,款數不限
 • Pinyin – Zìyuàn juānzèng, kuǎn shǔ bù xiàn
 • Bồi – Chư doan choan châng, khaorn pu xiên
 • Dịch tiếng Việt – Đóng góp tự nguyện, số lượng không giới hạn
 • Dịch tiếng Anh – There are no limits on voluntary contributions.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

  +  9  =  16