Menu

2519 – 扒 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《扒》的笔顺动画写字动画演示

《扒》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《扒》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她把埋的陶器扒了出来
 • 她把埋的陶器扒了出來
 • Tā bǎ mái de táoqì bāle chūlái
 • Bồi – Tha bả mái tợ tháo chi ba lợ chu lái
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đào cái lọ đã chôn lên
 • Dịch tiếng Anh – She dug up buried pottery.

Ví dụ 2:

 • 两个邻居扒在墙头上聊天
 • 兩個鄰居扒在牆頭上聊天
 • Liǎng gè línjū bā zài qiángtóu shàng liáotiān
 • Bồi – Lẻng cưa lin chiêu bả chai chéng thấu sang láo ten
 • Dịch tiếng Việt – Hai người hàng xóm đứng dựa lưng vào tường trò chuyện
 • Dịch tiếng Anh – The two neighbours (UK)/ neighbors (US) leaned on the wall chatting.


Các chữ Hán đồng âm

 • 〨: numeral 8 in Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1 zhou1 ma3 zi5];
 • 丷: eight’ component in Chinese characters; archaic variant of 八[ba1];
 • 八: eight; 8;
 • 叭: denote a sound or sharp noise (gunfire etc);
 • 峇: (used in transliteration);
 • 巴: to long for; to wish; to cling to; to stick to; sth that sticks; close to; next to; spread open; informal abbr. for bus 巴士[ba1 shi4]; bar (unit of pressure); nominalizing suffix on certain nouns, such as 尾巴[wei3 ba5], tail;
 • 捌: eight (banker’s anti-fraud numeral); split;
 • 朳: tree;
 • 疤: scar; scab;
 • 笆: an article made of bamboo strips; fence;
 • 粑: a round flat cake (dialect);
 • 芭: a herb; banana;
 • 蚆: a kind of shell;
 • 豝: corned beef; female pig; sow;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Chính là từ nàyTổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 扒


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

  +  40  =  49