Menu

2525 – 霸道 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《霸》的笔顺动画写字动画演示

《霸》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《霸》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《道》字的笔顺动画演示

《道》的笔顺动画写字动画演示

《道》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《道》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 黑社会成员在社会上横行霸道
 • 黑社會成員在社會上橫行霸道
 • Hēishèhuì chéngyuán zài shèhuì shàng héngxíngbàdào
 • Bồi – Hây sưa huây chấng doén chai sưa huây sang hấng xính ba tao
 • Dịch tiếng Việt – Các thành viên băng đảng xã hội đen hoành hành bá đạo tại xã hội (ngang ngược khủng bố)
 • Dịch tiếng Anh – Members of the criminal underworld are terrorizing society.

Ví dụ 2:

 • 多年以來,他變得極為霸道
 • 多年以來,他變得極為霸道
 • Duōnián yǐlái, tā biàn dé jíwéi bàdào
 • Bồi – Tua nén ỉ lái, tha ben tứa chí uấy ba tao
 • Dịch tiếng Việt – Nhiều năm lại đây, anh ta đã trở nên vô cùng hống hách bá đạo
 • Dịch tiếng Anh – He became demandingly dominant over the years.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

33  +    =  39