Menu

2527 – 摆脱 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《摆》的笔顺动画写字动画演示

《摆》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《摆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《脱》字的笔顺动画演示

《脱》的笔顺动画写字动画演示

《脱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《脱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我想摆脱他
 • 我想擺脫他
 • Wǒ xiǎng bǎituō tā
 • Bồi – úa xẻng bải thua tha
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn thoát khỏi anh ta
 • Dịch tiếng Anh – I want to be quit of him.

Ví dụ 2:

 • 我用睡觉来摆脱烦恼
 • 我用睡覺來擺脫煩惱
 • Wǒ yòng shuìjiào lái bǎituō fánnǎo
 • Bồi – Ủa dung suây leo lái bải thua phán nảo
 • Dịch tiếng Việt – Tôi dùng cách ngủ để quên đi phiền não
 • Dịch tiếng Anh – I sleep my problems away.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 01 (2501 – 2550)

Comments

1  +  4  =