Menu

2589 – 甭 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《甭》的笔顺动画写字动画演示

《甭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《甭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你甭去了
 • 你甭去了
 • Nǐ béng qùle
 • Nỉ bấng chuy lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Bạn không cần phải đi
 • Dịch tiếng Anh – Don’t have to go!

Ví dụ 2:

 • 你甭客气
 • 你甭客氣
 • Nǐ béng kèqì
 • Bồi – Ní bấng khưa chi!
 • Dịch tiếng Việt – Bạn không cần khách khí!
 • Dịch tiếng Anh – Please don’t be too polite!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

  +  30  =  33