Menu

2593 – 鼻涕 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《鼻》的笔顺动画写字动画演示

《鼻》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《鼻》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《涕》字的笔顺动画演示

《涕》的笔顺动画写字动画演示

《涕》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《涕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他大声地擤鼻涕
 • 他大聲地擤鼻涕
 • Tā dà shēng de xǐng bítì
 • Bồi – Tha ta sâng tợ xỉnh bí thi
 • Dịch tiếng Việt – Anh tất xì mũi rất to
 • Dịch tiếng Anh – He blew his nose noisily.

Ví dụ 2:

 • 我流鼻涕
 • 我流鼻涕
 • Wǒliú bítì
 • Bồi – Ủa liếu bí thi
 • Dịch tiếng Việt – Tôi bị sổ mũi
 • Dịch tiếng Anh – I have a runny nose.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

  +  19  =  26