Menu

2594 – 比方 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《比》的笔顺动画写字动画演示

《比》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《比》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《方》字的笔顺动画演示

《方》的笔顺动画写字动画演示

《方》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《方》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我还是不懂,你最好能打比方说明
 • 我還是不懂,你最好能打比方說明
 • Wǒ háishì bù dǒng, nǐ zuì hǎo néng dǎ bǐfāng shuōmíng
 • Ủa hái sư bu tủng, nỉ chuây hảo nấng tá bỉ phang sua mính
 • Tôi vẫn chưa hiểu, bạn có thể giải thích rõ hơn bằng một ví dụ tương tự vậy
 • I’m still puzzledcould you draw an analogy.

Ví dụ 2:

 • 比方如果加强锻炼那么安排朋友一起锻炼
 • 比方說,如果你想加強鍛煉,那麼就安排和朋友一起鍛煉吧
 • Bǐfāng shuō, rúguǒ nǐ xiǎng jiāqiáng duànliàn, nàme jiù ānpái hé péngyǒu yīqǐ duànliàn ba
 • Bỉ phang sua, rú của ní xẻng cha chéng tuan len, na mơ chiêu an pái hứa pấng dâu i chỉ toan len ba
 • Nói ví dụ, nếu bạn muốn tăng cường luyện tập, nên sắp xếp tập luyện cùng bạn bè nhé
 • For instance, if you want to exercise more, arrange to do it with a friend.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

  +  52  =  59