Menu

2596 – 比重 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《比》的笔顺动画写字动画演示

《比》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《比》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《重》字的笔顺动画演示

《重》的笔顺动画写字动画演示

《重》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《重》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 比重器,比重秤
 • 比重器,比重秤
 • Bǐzhòng qì, bǐzhòng chèng
 • Bồi – Bỉ chug chi, bỉ chung châng
 • Dịch tiếng Việt – Tỉ trọng khí, tỉ trọng xứng
 • Dịch tiếng Anh – hydrostatic balance

Ví dụ 2:

 • 尿比重计衡量尿的比重的液体比重计
 • 尿比重計衡量尿的比重的液體比重計
 • Niào bǐzhòng jì héngliáng niào de bǐzhòng de yètǐ bǐzhòng jì
 • Bồi – Neo bỉ chung chi hấng léng neo tợ bỉ chung tợ dê thỉ bỉ chung chi
 • Dịch tiếng Việt – Một tỷ trọng kế để đo trọng lượng riêng của nước tiểu
 • Dịch tiếng Anh – A hydrometer for measuring the specific gravity of urine.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 02 (2551 – 2600)

Comments

48  +    =  53