Menu

2611 – 便利 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《便》的笔顺动画写字动画演示

《便》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《便》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《利》字的笔顺动画演示

《利》的笔顺动画写字动画演示

《利》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《利》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 提供了便利
 • Phồn – 提供了便利
 • Pinyin – Tígōngle biànlì
 • Bồi – Thí cung lợ ben li
 • Dịch tiếng Việt – Cung cấp sự tiện lợi
 • Dịch tiếng Anh – provide convenience.

Ví dụ 2:

 • Giản – 便利图书站
 • Phồn – 便利圖書站
 • Pinyin – Biànlì túshū zhàn
 • Bồi – Ben li thú su chan
 • Dịch tiếng Việt – Trạm đọc sách tiện lợi
 • Dịch tiếng Anh – Libraries neighbourhood.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

81  +    =  86