Menu

2614 – 变故 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《变》的笔顺动画写字动画演示

《变》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《变》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《故》字的笔顺动画演示

《故》的笔顺动画写字动画演示

《故》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《故》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 发生了变故
 • Phồn – 發生了變故
 • Pinyin – Fāshēngle biàngù
 • Bồi – Pha sâng lợ ben cu
 • Dịch tiếng Việt – Đã phát sinh biến cố
 • Dịch tiếng Anh – Something quite unforeseen has happened.

Ví dụ 2:

 • Giản – 恐怕有些变故
 • Phồn – 恐怕有些變故
 • Pinyin – Kǒngpà yǒuxiē biàngù
 • Bồi – Khủng pa dẩu xiê ben cu
 • Dịch tiếng Việt – Sợ rằng sẽ có biến cố
 • Dịch tiếng Anh – Perhaps something unforeseen has happened.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

1  +  7  =