Menu

2630 – 别墅 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《别》的笔顺动画写字动画演示

《别》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《别》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《墅》字的笔顺动画演示

《墅》的笔顺动画写字动画演示

《墅》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《墅》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这座别墅将以什么价位出售?
 • Phồn – 這座別墅將以什麼價位出售?
 • Pinyin – Zhè zuò biéshù jiāng yǐ shénme jiàwèi chūshòu?
 • Bồi – Chưa chua bía su cheng ỉ sấn mơ cha uây chu sâu?
 • Dịch tiếng Việt – Biệt thự này sẽ được bán với giá bao nhiêu?
 • Dịch tiếng Anh – How much does the villa go for?

Ví dụ 2:

 • Giản – 别墅轩敞,我们可以开舞会了
 • Phồn – 別墅軒敞,我們可以開舞會了
 • Pinyin – Biéshù xuān chǎng, wǒmen kěyǐ kāi wǔhuìle
 • Bồi – Biá shu xoen chảng, ủa mân khứa ỉ khai ủ huây lợ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng ta có thể mở vũ hội ở khuôn viên biệt thự
 • Dịch tiếng Anh – We can have a hall in the spacious villa.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 03 (2601 – 2650)

Comments

  +  62  =  66